Bir Sayfa Seçin

Dean’s Message

Sevgili Öğrenciler,

5 yıllık Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi alarak mezun olan bir eczacı; ilaç etkin maddelerinin dizaynından, sentezlenmesinden ve bunların hastalıkların teşhisi, tedavisi ve korunmasında kullanılan ilaç formülasyonları haline getirilmesinden, ilaçların değişik ortamlarda analiz edilmesinden, hastaya sunulması, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından ilaçların en iyi biçimde kullanılmasından, vücuttaki davranışlarından atılmasına kadar geçen tüm safhalardan ve ilacın kullanım sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunları çözümlemeden sorumlu olacak yetkinliklere sahip olmalıdır. İnsan sağlığı ile direk bağlantılı olması ve hastanın ilaç kullanımı açısında doğru yönlendirilmesinde önemli rolünün bulunması münasebetiyle sağlık alanında önemli bir yere sahip olan eczacı, mesleğini başarıyla yerine getirebilecek bir donanıma sahip olabilmesi için kaliteli bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bunun için fakültemizden öğrencilerimizin bu bilgi donanımında mezun olabilmesi için gerekli eğitim müfredatı oluşturulmuştur.

Yeni genç bir fakülte… Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulan Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dinamik bir kadro ile misyonuna uygun olarak; Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, dünya ile yarışabilecek eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek çabasını sürdürmekteyiz. Fakülte olarak, öğrencilerimizin dünya standartlarında yetişmesi için çalışan bir aileyiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Mehtap Uysal

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı