Select Page

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tekno

Farmasötik Teknoloji,

-İlaç şekli üretimi,

-Bu üretimde kalite güvencesini temin eden her türlü aşama ve girdinin denetlenmesi ve sorunlarının giderilmesi,

-Üretilmiş olan ilaç şekillerinin, biyoyararlılığı ve stabilitesi ile özel etken madde salım sistemleri

-İlaç hedefleme ile ilaç sistemlerin özelliklerinin değişmezliğini sağlama ve yardımcı maddelerin özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,

-Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları

 • Formülasyon Tasarımı
 • Optimizasyon Teknikleri
 • Stabilite Çalışmaları
 • Katı Dozaj Şekillerinin (Tablet, Kapsül, Pellet) Formülasyonu
 • Parenteral Dozaj Şekilleri ve Parenteral İlaç Üretimi
 • Dispers Sistemlerin Formülasyonu (Emülsiyon, Süspansiyon), in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler (SEDDs)
 • Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin (Merhem, Jel, Krem) Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Adsorpsiyon Mekanizmaları Üzerine Çalışmalar
 • Kontrollü Salım Sağlayan Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Transdermal İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemlerin (Mikroküreler, Lipozomlar, İmmünolipozomlar, Niozomlar, Nanoküreler, Nanokapsüller, Katı Lipid Nanopartiküller, Polimerik Miseller) Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Biyoadhesif Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Oküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • İlaç İçeren Doku İskeleleri (Scaffolds)’nin Formülasyonu ve in Vitro/in Vivo Değerlendirilmesi
 • Diş Hekimliğinde Kullanılan İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaç Taşıyıcı Sistemler
 • Mukozal (girişimsel olmayan) Aşı Taşıyıcı Sistemler
 • Farmasötik Dozaj Şekillerinin Hücre Kültürü Çalışmaları ile Etkinlik ve Toksisite Değerlendirmeleri
 • Hedeflendirilmiş (Beyin, Karaciğer, Akciğer, Kemik, Kolon) İlaç Taşıyıcılar Üzerinde Çalışmalar
 • Antikanser İlaç İçeren Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • Peptid/Protein İçeren Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, in Vitro/in Vivo İncelenmesi
 • İlaç Endüstrisi ve Patent Çalışmaları
 • İlaç Endüstrisinde Kalite, Kalite Güvencesi, Validasyon, ISO Standartları ve Belgelendirme
 • Karaciğer ve Barsak Perfüzyonu Çalışmaları
 • Hücre Kültüründen Transport Çalışmaları
 • Taşıyıcıların İlaçların Absorpsiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 • Hastalık Geliştirilmiş Hayvan Modellerinde (siroz ve diyabet gibi) İlaçların Farmakokinetiğinin İncelenmesi
 • Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik
 • Biyomedikal Kullanım için Biyoparçalanabilir Mikropartiküler Sistem Formülasyonu
 • İlaç-Tıbbi Cihaz Kombinasyon Ürünleri Üzerine Çalışmalar
 • Biyoparçalanabilir Polimerlerle Antikanser İlaçların Formülasyonu  

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Esra PEZİK Araş. Gör. epezik@erzincan.edu.tr 40002
H. Kerem POLAT Araş. Gör. hkpolat@erzincan.edu.tr 40002