Select Page

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

      Klinik eczacılık; eczacının tüm eczacılık bilgilerini hasta yararına kullanması anlamına gelen bir halk sağlığı bilimidir. Klinik eczacı, hastanın tedavisini hastaya en üst düzeyde yarar sağlayacak şekilde hekim, hemşire ve diğer sağlık personeliyle sürekli etkileşim halinde olarak başarılı bir şekilde yönetmeyi ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı esas amaç olarak görür. Sadece yatan hastalara değil aynı zamanda ayaktan tedavi gören hastalara da hizmet verir. Eczacının hasta tedavisinde daha etkin rol alması gerektiği görüşünden yola çıkarak özellikle ABD’de 1980’li yıllardan itibaren önem kazanmaya başlayan “Klinik Eczacılık” kavramı, zamanla hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde de kabul edilmiş ve buna yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Klinik eczacılık dersleri ile eczacılık fakültesi öğrencilerine mesleki bilgi ve becerilerini artıracak ve hasta tedavisinde söz sahibi olmalarını sağlayacak eğitimler verilmektedir.