Bir Sayfa Seçin

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

‘’Toksikoloji’’ terimi Yunanca ok zehri anlamına gelen ‘’toxikos’’ ve bilim dalı anlamına gelen ‘’logos’’ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanların canlı sistemlerde yapısal ve fonksiyonel değişiklikler şeklinde gözlenen zararlı etkilerinin nitel ve nicel olarak incelenmesini ve elde edilen verilerin insan dahil tüm yararlı canlıların zararlı etkilerden korunmasını amaçlayan, kimyasal maddelerin güvenirliklerinin saptanması veya değerlendirilmesi ile uğraşan, sürekli gelişen ve öngörü niteliği bulunan multidisipliner bir bilimdir.

‘‘Toksik etki oluşturmayan hiçbir madde yoktur. İlaçla zehri ayıran yegane fark dozdur.’’ (Paracelsus, 1493-1541)

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
K. Gizem YILDIZTEKİN Dr. Öğr. Üyesi
gyildiztekin@erzincan.edu.tr 40204
Büşra DEMİR Araş. Gör bdemir@erzincan.edu.tr 40002