Bir Sayfa Seçin

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

BOTANİK

      Farmasötik Botanik öncelikle doğrudan ilaç olarak veya ilaç yapımında kullanılan bitkiler ile zehirli ve ekonomik önemi olan bitkileri, bu bitkilerin bitki sistematiğindeki yerini, morfolojik ve anatomik yapılarını, ilaç yapımında kullanılan kısımlarını (drogları), filogenetik sisteme göre; yayılışı, genel özellikleri, kullanılışları ve etkilerini inceler. Türkiye Florası’nın tanıtılması ve halk ilacı olarak kullanılan bitkiler de ders kapsamı içindedir.

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Serap SUNAR Dr. Öğr. Üyesi ssunar@erzincan.edu.tr 40203
Eyüp Can POLAT Araş. Gör. eyup.polat@erzincan.edu.tr 40002