Bir Sayfa Seçin

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

      Eczacılık İşletmeciliği, işletmecilik bilgi ve becerilerinin bireysel ölçekte ve örgütsel boyutta eczacılık alanlarına yansımalarını konu alan bilim ve sanattır.

    Sosyal eczacılık ve eczacılık uygulamaları (serbest eczacılık, hastane eczacılığı, ilaç endüstrisi, devlet düzeyinde ilaç yönetimi) çerçevesinde araştırmalarına devam eden Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma konuları:

 • Farmakoekonomi,
 • Farmakoepidemiyoloji,
 • Farmakoantropoloji,
 • Farmakoetik,
 • Farmasötik pazarlama,
 • İlaç lojistiği,
 • İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları,
 • Patent,
 • Hasta-eczacı iletişimi,
 • Akılcı ilaç kullanımı,
 • İlaç uyumu (uyuncu),
 • Madde bağımlılığının önlenmesi,
 • Eczacılık tarihi,
 • Eczacıların çalışma ortamı ve psikolojisi (iş doyumu, tükenmişlik, iş-aile çatışması),
 • Eczacılık eğitimi olarak özetlenebilmektedir.

      Lisansüstü programlarda eğitimlerine devam eden ve mezun olan öğrencilerin özel sektördeki çeşitli pozisyonların yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kuruluşlarında görev yaptıkları bununla birlikte serbest eczacılık, hastane eczacılığı veya akademisyenlik alanlarında da çalışmalarına devam ettikleri bilinmektedir.

      Eczacının profesyonel imajı içerisinde yer alması gereken güncel konular hakkındaki bilgi düzeyini arttırıp ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini geliştirerek, etik ilkeler ışığında yaptığı çalışmalarla alana yenilikler getirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Anabilim Dalı, yürüttüğü öğretim programlarını ve dersleri de bu doğrultuda hazırlamaktadır.

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Yağmur KILIÇDAĞI Araş. Gör. ykilicdagi@erzincan.edu.tr 40002