Select Page

Farmakognozi Anabilim Dalı

      Farmakognozi; doğal ilaç etkin maddeleri bunların elde edildikleri bitkilerin doğadan toplanması, teşhisleri, kurutulma, saklanma, ekstraksiyon işlemleri, izolasyonları, yapı tayinleri kalitatif ve kantitatif incelemeleri , biyolojik aktivitelerinin belirlenmesini inceler.

      Sentetik ilaçların sağlık üzerine olan olumsuz etkileri ve gerek besinler gerekse diğer kullanılan ilaçlarla kolaylıkla etkileşmeleri nedeniyle son yıllarda kullanımları kısıtlanmaktadır. Bu olumsuz etkiler nedeniyle hastalıklara karşı doğal kaynaklı ürünlerin kullanımında hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu yüksek talep karşısında halkın kullanımına sunulan pek çok kalitesiz ürün de bulunmaktadır. Bunların piyasadan temizlenmesi ve doğal kaynaklı ürünlerin gerçek etkilerinin ortaya çıkarılması konusunda bilimsel çalışmalarda hızlı bir ivme kazanmıştır. Bu tür doğal ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetimiyle değil de Tarım Bakanlığı vasıtasıyla ülkemize girmesi ya da üretilmesi kalite açısından bazı sorunlara yol açmaktadır. Toplum sağlığı üzerindeki bu tehditlerin ortadan kaldırılması için doğal kaynaklı ürünlerin üretilmesinin her aşamasında bu konuda eğitim almış kalifiye elemanların yer alması gerekmektedir. Eczacılık Meslek Bilimleri arasında yer alan ve çalışma konusunu biyolojik kaynaklı ilaç etken maddelerinin oluşturduğu Farmakognozi Bilimi, doğal kaynaklı bu tip ürünlerin hammaddesinden son ürün haline gelene kadar olan her aşamasında eğitim vermektedir.

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Bilge AKCIL Araş. Gör. 40002
Sefa GÖZCÜ Araş. Gör. sgozcu@erzincan.edu.tr 40002
Zuhal BAYRAKÇEKEN Araş. Gör. zbayrakceken@erzincan.edu.tr 40002