Bir Sayfa Seçin

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


MİKRO

      Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulan Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji, insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların özelliklerini, bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıkların tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemleri inceler. Antimikrobiyal ajanlar ve mikrobiyal kaynaklı ürünlerin üretimi, kalite kontrolü ve kullanımının yanı sıra sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri ve genel hijyen gibi konular da ilgi alanına girer.

     Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, interdisipliner bir bilim dalı olan Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki temel kavramları özümsemiş ve bunları mesleğin her alanında uygulama yeteneğine sahip eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun yanı sıra, Anabilim Dalımız, Farmasötik Mikrobiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek toplum sağlığına hizmet eden güncel araştırmalar yapmayı ve bu şekilde edindiği bilgi birikimini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmayı hedeflemektedir.

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Engin KILIÇ Dr. Öğr. Üyesi ekilic@erzincan.edu.tr 40230