Bir Sayfa Seçin

Biyokimya Anabilim Dalı

biyokimya

      Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya Bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında biyomoleküllerin (RNA, DNA, protein gibi) düzeylerinde gözlenen  değişikliklerin incelenmesi Biyokimya’nın temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya Bilimi önemli bir rol oynamaktadır. 

      Anabilim Dalımız Eczacılık Fakültesi kurulduğundan beri Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü bünyesinde aktif olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızın ilgi alanları, diyabetik komplikasyonlar, kanser, enzim aktivite ve inhibisyon çalışmaları, oksidatif stres, enzim immünoassay (ELISA ya da EIA) gibi pek çok araştırma konularıdır. Laboratuvarımızda biyolojik proseslerin hücresel ve moleküler mekanizmalarının aydınlatılması ve bunların hastalıklarla ilişkilendirilmesi sürecinde farklı deney sistemleri kullanılmaktadır.

     Anabilim Dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel Biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler ve bu testlere girişim yapan ilaçlar da tanıtılmaktadır. 

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Esra DİLEK Dr. Öğr. Üyesi edilek@erzincan.edu.tr 40232
Gül ÇETİN Dr. Öğr. Üyesi gcetin@erzincan.edu.tr 40235
Cüneyt TÜRKEŞ Dr. Öğr. Üyesi cuneyt.turkes@erzincan.edu.tr 40238