Bir Sayfa Seçin

Analitik Kimya Anabilim Dalı

    ANALİTİK

      Analitik Kimya, doğal ve yapay malzemelerin kimyasal bileşenlerinin ayrılması, tanımlanması ve tayin çalışmasını yapan bilim dalıdır. Analitik Kimya’da yapılan kalitatif analiz, numunedeki kimyasal türlerin kimliğinin bir göstergesini verirken, kantitatif analiz ise numuneyi oluşturan belirli bileşenlerin miktarını belirler. Bileşenlerin ayrılması genellikle analiz için öncelikli olarak gerçekleştirilir.

      Analitik yöntemler klasik ve enstrümental olarak ikiye ayrılabilir. Bileşenlerin ayrılması için çökeltme, ekstraksiyon, damıtma, renk, koku ya da erime noktası gibi kalitatif analizler klasik yöntemler olarak bilinir. Klasik nicel analizi ise ağırlık ya da hacim ölçümü ile elde edilir. Enstrümental yöntemler, bir aparat kullanılarak ışık absorpsiyonu, floresans ya da iletkenlik gibi fiziksel analit miktarını ölçmek için kullanılır. Materyallerin ayrılması kromatografi, elektroforez veya alanlı akış ayırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Enstrümental analiz klasik analizden daha hassas, daha az zaman alıcı ve daha kolay olmakla beraber, sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından uzman kimyacılara ihtiyaç gösterir. Adli tıp, biyoanalizler, klinik analizi, çevre analizi ve malzeme analizi uygulamaları bulunan Analitik Kimya, gerek bu alanlardaki ihtiyaçlara cevap verme konusunda, gerekse de mesleki anlamda hızlı bir ilerleme içerisindedir. Özellikle fen ve şehirciliğin gelişmesiyle, medeniyeti tehdit etmeye başlıyan çevre ve sağlık meselelerinin tesbiti çalışmaları bu metodların önemini bir kat daha artırmıştır.

      Bu bağlamda fakültemiz de, Analitik Kimya alanında deneysel tasarım, kemometrikler, ve daha iyi kimyasal bilgi sağlamak için yeni ölçme araçlarının oluşturulması alanındaki gelişmelere odaklanmış ve bu konulardaki çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir.

Analitik

AKADEMİK KADRO

Adı-Soyadı Ünvanı E-Posta Adresi Telefon
Sümeyra TUNA YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi
stuna@erzincan.edu.tr 40213-40229
M. Fatih POLAT Dr. Öğr. Üyesi
fpolat@erzincan.edu.tr 40236
Tuğrul Çağrı AKMAN Araş. Gör. tugrul.akman@erzincan.edu.tr 40002