Select Page

Mevlana Değişim Programı

   Mevlana Değişim Programı

    Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin öz kaynaklarından oluşturulan bütçe ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilerek yurt içinde bulunan üniversiteler ile yurtdışında bulunan ve YÖK tarafından denkliği tanınan üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlayan bir programdır. Programın hukuki yapısı 2011 yılında oluşturulmuş ve 2013 Mart ayında aktif hale getirilmiştir. Yurtdışında bulunan üniversitelere programın tanıtımını yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Erzincan Üniversitesinde Mevlana Değişim Programı hızlı bir şekilde aktif hale gelmiş, YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak değişim başlatılmıştır.

     Mevlana Programı öğrenci değişimi en az 1 (bir) dönem en fazla 2 (iki) dönem olmak üzere aynı akademik yıl içinde gerçekleştirilir. Öğrenci değişimi yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak güz ve/veya bahar dönemlerinde gerçekleşir. 

       Değişime katılacak öğrencilerin aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekir:

       1. Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olması

       2. Hazırlık, Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim Öğrencisi olmaması

       3. Ön Lisans, Lisans öğrencisi ise en az 2.50 not ortalamasına sahip olması

       4. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi ise en az 3.00 not ortalamasına sahip olması

     5. Gidilecek Kurumun dilini iyi derecede bilmesi (Üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 65 alması veya dengi bir sınavdan bu puanı alması) gerekmektedir.

     Başvuru sırasında öğrencilerin hazırlık sınıfı olmaması ve 1. sınıfın ilk dönemini bitirmiş olması gerekir. 

     Erzincan Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ….      

Mevlana