Select Page

Farabi Değişim Programı

     

Farabi Değişim Programı

      Farabi Değişim Programı 

      Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı’nın uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

      Farabi (871-950); Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Y.Ö.K. Farabi Değişim Programı Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan El Kitabı ve Farabi Cep Kitabı yayınlanmıştır. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

El Kitabı

Farabi Cep Kitabı

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizden Farabi öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

ilan

Hak Kazanan Öğrenciler, veri formunu (veri formu.docx)  eksiksiz olarak doldurduktan sonra eufarabi@hotmail.com adresine göndereceklerdir.

Feragat Eden Öğrenciler, feragat dilekçesini dolduktan sonra çıktısını imzalayıp koordinatörlüğümüze iletmek zorundadırlar.

farabi