Bir Sayfa Seçin

Belgeler

Kayıt Dondurma ile ilgili Dilekçe için Tıklayınız.

Muafiyet ile ilgili Dilekçe için Tıklayınız….

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız…

Kayıt Sildirme İle İlgili Dilekçe için Tıklayınız…

Mazeret Sınavı Dilekçesi için Tıklayınız…

Yaz Okulu Başvuru Formu için Tıklayınız….

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu için Tıklayınız….

Mezun Olan Öğrenci için İlişiksizlik Belgesi için Tıklayınız…

Kaydı Silinen Öğrenci için İlişiksizlik Belgesi için Tıklayınız…

Yatay Geçiş için İlişiksizlik Belgesi için Tıklayınız…

Ders Ekle/Sil Formu için Tıklayınız

Yemek Bursu Başvuru Formu için Tıklayınız….

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı Formu için Tıklayınız….