Bir Sayfa Seçin

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

1. Sınava giren öğrenci, öğrenci kimlik belgesini sınav süresince sırasının üzerinde bulundurmak zorundadır.Öğrenciler ilan edilen salonda sınava girmek zorundadır.  

2. Sınav başladıktan sonra herhangi bir öğrencinin dışarı çıkmasına ara sınavlarda ilk 15 dakika, final sınavlarında ilk 30 dakika izin verilmez. Herhangi bir sebeple dışarı çıkan öğrenci tekrar sınava alınmaz.

3. Sınava geciken öğrenci sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilir, belirtilen süre dışında geciken öğrenci sınava alınmaz. 

4. Sınava giren öğrenci sınav süresince cep telefonunu kesinlikle kapalı tutmak, görünmeyen bir yerde muhafaza etmek zorundadır. Cep telefonunun sessiz konuma alınması yeterli değildir. Bu konudaki sorumluluk tamamıyla öğrenciye aittir.

5. Sınav kurallarına uymak her öğrencinin sorumluluğunda olan bir husustur. Sınav süresince öğrencilerin birbiri ile konuşması, kopya çekmesi veya kopya çekilmesine yardım etmesi yasaktır. Sınavda kopya çeken, kopya çekilmesine yardım eden veya sınav düzenini bozan öğrencinin durumu gözetmenler tarafından tutanak ile tespit edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

6. Sınavlarda hesap makinaları öğretim elemanları tarafından kontrol edilir, sınav esnasında hesap makinasının ortak kullanımı kesinlikle yasaktır.

7. Sınava giren öğrenciler sınav gözetmenlerinin uyarılarına riayet etmek zorundadır. Gözetmen öğretim elemanları gerektiğinde oturma düzeni oluşturabilir, yer değişiklikleri yapabilir.

8. Sıra üzerinde veya yakınlarında ders ile ilgili olan yazıların silinip temizlenmesinden ve ders notlarının uzaklaştırılmasından öğrenci sorumludur.

9. Sınav süresince öğrencilerin kalem, silgi, cetvel vb. araç ve gereçleri ortak kullanmaları yasaktır. Her öğrenci kendi kalem ve silgisini yanında bulundurmaktan sorumludur.  

10. Sınavını bitiren öğrenci soru kağıdı ile varsa cevap kağıtlarını sınav görevlilerinin belirttiği yere teslim etmek zorundadır.