Select Page

Çalışmalar

PROJELER

* Yücel KADIOĞLU, Ali KANDEMİR, Sümeyra TUNA YILDIRIM, Onur ŞENOL, M. Emrah YAMAN, Elif Nilay KAYA, ‘Erzincan Yöresine Ait Allium Erzincanicum Bitkisinin Fenolik İçerik ve Antioksidan Kapasitesinin Tayin Edilerek Sınıflandırılması ve Karakterizasyonu’, EÜBAP 2015.

* Serap SUNAR, Erzincan ve Çevresinde Yayılış Gösteren, Salvia Cinsine Ait Türlerin Arasındaki Genetik Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi’, EÜBAP 2015. 

* Hanif SHIRINZADEH, ‘Melatoninin Naftalen Halkası İle Biyoisosterik Modifikasyonu: Yeni Bileşiklerin Sentezleri, İnvitro Antioksidan Aktivite Ve Sitotoksisitelerinin Değerlendirilmesi’, EÜBAP 2015.

* Yücel KADIOĞLU, Sümeyra TUNA YILDIRIM, K. Gizem YILDIZTEKİN, Büşra BAŞOĞLU, Çağrı AYDIN, ‘Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Öğrenci Laboratuvarlarının Kurulması’, EÜBAP 2014.

* Serap SUNAR, ‘Doğu Anadoluda Doğal Olarak Yetişen Crassulaceae Familyasına Ait Sempervivum armenum Türünden Elde Edilen Ekstraktların Antimutajenik Etkilerinin SCE ve Mikronukleus Testi İle Belirlenmesi’, EÜBAP 2013.

* Esra DİLEK, ‘İnsan Serumundan Paraoksanaz-1 Enziminin Saflaştırılması, Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin Enzim Aktiviteleri Üzerine In Vitro Etkilerinin İncelenmesi’, EÜBAP 2013.

* Esra DİLEK, ‘Deneysel Olarak Ülser Oluşturulan Ratlarda Maclura pomifera Bitkisinden Saflaştırılan Maddenin Anti-ülser ve Antiinflammatuvar Etkilerinin Araştırılması’, EÜBAP 2014.

* Sümeyra TUNA YILDIRIM, ‘N2O2 Tipi Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi’, EÜBAP, 2014

* Engin KILIÇ, ‘Erzincan İlinde Toprak Kökenli Entomopatojen Fungusların Izolasyonu, Tanısı Ve Biyopestisit Olma Potansiyellerinin Araştırılması’, EÜBAP 2014.

* Muhammed Fatih POLAT, ‘Siklik Oksonitrillerin Asimetrik Katalize Enantiyoselektif Alkilasyonu’, EÜBAP 2015.

* Muhammed Fatih POLAT, ‘Sitotoksik Aktiviteli Yeni Nükleozit Analoglarının Sentezlenmesi ve Protein Kinazlar Üzerine Olan Etkilerinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Belirlenmesi’, TÜBİTAK Projesi 2016.

* Burçin İBİŞOĞLU, ‘Apoptotik Hücre Ölümünde ROCK 1 için Olası Yeni Bir Proteolitik Düzenleyici Mekanizmanın Belirlenmesi’, TÜBİTAK 1001 Projesi 2016.