Bir Sayfa Seçin

Yönetim

 

             DEKAN
Prof. Dr. Mehtap UYSAL
Telefon  : 0 446 224 53 44
Fax         : 0 446 224 53 43
E-posta  :
          DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM
Telefon  : 0 446 224 53 44 – 40213 
Fax         : 0 446 224 53 43
E-posta  : stuna@erzincan.edu.tr

 

          DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın EROĞLU
Telefon  : 0 446 224 53 44 – 40202
Fax         : 0 446 224 53 43
E-posta  : y.eroglu@erzincan.edu.tr

 

             FAKÜLTE SEKRETERİ
Ümit ERCAN
Telefon  : 0 446 224 53 44 – 40212
Fax         : 0 446 224 53 43
E-posta  : uercan@erzincan.edu.tr