Bir Sayfa Seçin

Koordinatörlükler

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Prog. Birim Koor.

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Birim Bologna Koordinatörü

Fakülte Ders ve Sınav Koordinatörü

Fakülte Seminer Programı Koordinatörü

Fakülte UZEM Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Engin KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Esra DİLEK

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra TUNA YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TÜRKEŞ