Select Page

Misyon/Vizyon

     Misyon

 *  Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, dünya ile yarışabilecek eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek,

 *  Yaratıcı ve yenilikçi düşünceye sahip, ilaç endüstrisinde uygulama yapabilecek bilgi donanımlı Eczacı yetiştirmek,

 *  Öğrencileri, Ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilecek demokrasi kültürü ile bilinçlendirmek,

 *  Üniversite, toplum ve endüstri işbirliği çerçevesinde bölgemizde ihtiyaç duyulan hizmetleri bilime dayalı olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektir.

    Vizyon

 *  Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren,

 * Çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü,

 *  Dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmak