Bir Sayfa Seçin

Tarihçe ve Tanıtım

      Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 04.01.2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda 23.06.2012 tarihli 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun EK 30’uncu Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 13.09.2012 tarihinde dekan ataması yapılmış ve kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 16.09.2013 tarihinde ilk öğrencileri ile eğitim-öğretim faaliyetleri de başlamıştır. 

      Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği, Farmasötik Teknoloji ve Klinik Eczacılık Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu Anabilim Dallarında 9 Öğretim üyesi, 16 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.

      Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dinamik bir kadro ile misyonuna uygun olarak; eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, dünya ile yarışabilecek eğitim-öğretim programları düzenleme ve yürütme çabası ile daha ileriye ve iyiye felsefesiyle bu yolda ilaç ve eczacılık sektörüne katılmak isteyen tüm öğrencilere, tüm akademik personele, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ülkemizde ilaç sektöründe olan tüm sanayicilerimize kapısını açmış bulunmaktadır. 

     Fakültemiz eğitimi faaliyetlerini 5 adet 60 kişilik sınıfları,  4 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet mikroskop laboratuvarı, 2 adet AR-GE laboratuvarı, 1 adet okuma salonu ve 1 adet bilişim salonu ile sürdürmektedir.